ยิ่งใช้เทคนิค ยิ่งมีโอกาสชนะ

การเล่นพนันนั้นแม้จะเป็นกิจกรรมเพื่อความบันเทิง แต่หลายคนก็ตั้งเป้าหมายไว้ที่ความสำเร็จในการเล่น กุญแจสู่ความสำเร็จในการเล่นพนันนั้นคือกลยุทธ์ในการเล่นและการมีวินัยของตัวผู้เล่น ซึ่งสองอย่างนี้จะขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งไปไม่ได้